Ārējā satura ievietošana

Strike.lv atbalsta dažādu audio un video satura ievietošanu rakstos vai komentāros, ļaujot lasītājam viegli piekļūt tam, neatverot citas vietnes.

Šādi var ievietot:

  • Youtube videoklipus;
  • Twitch videoklipus;
  • Spotify audio ierakstus;
  • Soundcloud audio ierakstus;
  • Twitter tvītus.

Piemērs:

Tekstā nepieciešamajā vietā ievieto izvēlēto YouTube saiti jaunā rindā.


Teksts pirms
https://www.youtube.com/watch?v=HIetzYazTaw
Teksts pēc

Teksts pirms


Strike.lv jaunais izskats

Teksts pēc


Jebkura saite, kas tekstā tiek ievietota jaunā rindā, bet neatrodas minētajā sarakstā, tiks attēlota ar priekškatījumu. Tas iekļauj saites pieejamo informāciju - virsrakstu, aprakstu un attēlu, ja tāds pieejams.

Piemērs:


Teksts pirms
https://strike.lv
Teksts pēc


Saiti neievietojot jaunā rindā, bet iekļaujot kopā ar tekstu, tā tiks attēlota kā parasta hipersaite.

Piemērs:


Teksts pirms https://strike.lv teksts pēc

Teksts pirms https://strike.lv teksts pēc