Lietošanas noteikumi ("Noteikumi")

Pēdējo reizi labots: 4.aprīlis 2022

Lūdzu rūpīgi izlasiet un iepazīstaties ar šiem Lietošanas Noteikumiem ("Noteikumiem") pirms lietojat STRIKE.LV lapu ("Lapu", "Strike", "Servisu", "Pakalpojumus", "Resursu"), kuru uzrauga un uztur STRIKE.LV administrācija ("Strike", "mēs", "mums", "mūsu").

Tava pieeja un lapas lietošana ir atkarīga no Jūsu piekrišanas šiem noteikumiem. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un tiem, kas izmanto mūsu pievāvātos servisus un iespējas.

Reģistrējoties vai lietojot kādus no mūsu servisiem, Jūs apstiprinat, ka esat iepazinies un piekrītat mūsu noteikumiem. Ja nepiekrītat noteikumiem, servisam piekļuve netiks atļauta.

Aizliegumi

Resursā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem resursa lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

  1. var tik uzskatīts par sevis vai citu cilvēku aizskarošu materiālu;

  2. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

  3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

  4. aizskar personas godu un cieņu;

  5. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

  6. pornogrāfiska vai pārlieku erotiska satura materiālus;

  7. reklamē jebkādu saturu bez saskaņojuma ar mums;

  8. pārkāpj normatīvos aktus.

Jebkura šo punktu neievērošanas gadījumā Jūsu konts var tikt nekavējoties izbeigts un pakalpojumiem pieeja liegta.

Ja šo punktu neievērošanas rezultātā rodas materiāli zaudējumi mums vai iesaistītajai personai, mums ir tiesības no Jums pieprasīt atlīdzību par radītajiem zaudējumiem un/vai tiesības nekavējoties liegt pieeju mūsu resursam un pārtraukt jebkādas saistības.

Pieejamība, Kļūdas un Neprecizitātes

Mēs pastāvīgi atjauninām mūsu piedāvājumu par produktiem, pakalpojumiem un lapu. Preces vai pakalpojumi, kas pieejami mūsu lapā, var būt neprecīzi nocenoti, aprakstīti, vai nepieejami, un mēs varam piedzīvot kavējumus atjaunināt informāciju par servisiem un mūsu reklāmās citās tīmekļa vietnēs.

Mēs nespējam un negarantējam precizitāti vai pilnīgumu jebkurai informācijai, ieskaitot cenas, produktu attēlus, specifikāciju, pieejamību un pakalpojumus. Mēs paturam tiesības mainīt vai atjaunināt informāciju un labot kļūdas, neprecizitātes vai bezdarbību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jūsu Strike Konts(-i)

Veidojot kontu pie mums, Jums jānorāda informācija, kas ir korekta, pilnīga un jebkurā brīdī tagadēja. Ja tas netiek ievērots, tad mums ir iespēja bloķēt pieeju un izbeigt mūsu pakalpojumu pieejamību Jūsu kontam nekavējoties.

Jūs esat atbildīgs par savas paroles drošību, ko izmantot, lai piekļūtu Pakalpojumam.

Jūs piekrītat nenodot Jūsu paroli jebkādai trešai personai. Jums nekavējoties ir jāsazinās ar mums, ja ir aizdomas par jebkādu neautorizētu piekļuvi Jūsu kontam.

Linki ("Hipersaites") uz citām web lapām

Mūsu Pakalpojumos tiek attēlots arī trešās personas saturs, kas nav Strike.lv īpašums.

Par šo saturu ir atbildīga tikai tā persona vai iestāde, kura padarījusi pieejamu šādu saturu. Mēs varam pārskatīt saturu, lai noteiktu, vai tas nav nelikumīgs vai nav pretrunā ar mūsu politikām, kā arī varam noņemt saturu vai atteikties to attēlot, ja ir pamats uzskatīt, ka tas ir pretrunā ar mūsu politiku vai likumdošanu. Taču tas nenozīmē, ka mēs obligāti pārskatām saturu, tādēļ nepieņemiet, ka tas tā ir.

Mēs iesakām Jums izlasīt noteikumus, nosacījumus un privātuma politiku jebkurām trešo personu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumu, kurus Jūs apmeklējat.

Konta un pakalpojumu Izbeigšana

Mēs drīkstam izbeigt vai liegt pieeju Jūsu kontam nekavējoties, bez jebkāda iepriekšēja paziņojuma vai saistībām, jebkādu iemeslu dēļ, tostarp bez ierobežojumiem, ja tiek pārkāpti kādi no noteikumiem.

Izbeidzot Jūsu kontu, Jūsu tiesības izmantot mūsu Pakalpojumus tiks automātiski pārtrauktas. Ja Jūs vēlaties pats izbeigt savu kontu, Jūs to varat turpmāk pārtraukt izmantot.

Īpašumu tiesības

Lapa un lapas sniegtās iespējas ieskaitot jebkādas versijas, pārskatīšanu, labojumiem, izmaiņām, uzlabojumiem un / vai uzlabojumus šajā sarakstā, papildu materiālu, pakalpojumu un jebkuru kopiju, jums ir atļauts veikt saskaņā ar šo līgumu, kas pieder mums vai mūsu licencēm un tiek aizsargāti saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesību akti, tostarp autortiesību likumiem un līgumiem.

Neizmantojiet mūsu Pakalpojumus ļaunprātīgi. Piemēram, jūs nedrīkstat traucēt Pakalpojumu darbību vai mēģināt tiem piekļūt citā veidā kā izmantojot mūsu nodrošināto saskarni un norādījumus. Mūsu Pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar likumu, tostarp ievērojot piemērojamos normatīvos aktus, kas nosaka eksportēšanu un atpakaļizvešanu. Mēs varam apturēt Pakalpojumu darbību vai pārtraukt to sniegšanu, ja jūs nenodrošināt atbilstību mūsu noteikumiem vai politikām vai ja mums ir jāizmeklē iespējami pārkāpumi.

Mūsu pakalpojumu izmantošana nepiešķir jums nekādas mūsu Pakalpojumos izmantotā intelektuālā īpašuma tiesības vai īpašumtiesības uz saturu, kam piekļūstat. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumu saturu, ja vien jums nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir jums tiesības izmantot nevienu mūsu Pakalpojumos iekļautu zīmolu vai logotipu. Jūs nedrīkstat noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt juridiskos paziņojumus, kas redzami mūsu Pakalpojumos vai tiek sniegti ar to starpniecību.

Izmaiņas

Mēs paturam tiesības, pēc saviem ieskatiem, modificēt vai aizvietot šos Noteikumus jebkurā brīdī. Ja to pārskatīšana ir būtiska, mēs to centīsimies paziņot vismaz 30 dienas pirms jaunās izmaiņas stājas spēkā. Mēs pēc saviem ieskatiem nosakām kas ir būtiskas izmaiņas.

Turpinot izmantot mūsu Pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat noteikumu izmaiņām un apstiprinat, ka izmaiņas tiks ievērotas. Ja Jūs noteikumiem nepiekrītat, lūdzu pārstājiet izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus.

Sazināties ar mums

Ja ir radušies jautājumi par Noteikumiem, lūdzu sazinies ar mums uz [email protected]